Hent Adobe Flash player
Menu
Galleri

Trosgrundlag


Indre Mission stiftes den 13. september 1861 på Sjælland i Stenlille af præster og lægfolk. I lovene udtrykkes det fælles formål: på evangelisk-luthersk grund og så vidt muligt i forbindelse med folkekirkens præster at virke til troslivets vækkelse og de troendes sammenslutning i de helliges samfund. Det fornemmes tydeligt, at der er tale om gamle formuleringer; men som definition på grundlag og målsætning står de gamle ord fortsat ved magt. 
Formålet er uændret - men for at skærpe opmærksomheden er missionen i 2006 nyformuleret. Indre Mission vil: Lede til Jesus - leve i Ham. 

Den er udmøntet i fire indsatsområder: 
* Fællesskab der favner 
* Forkyndelse der frigør 
* Fundament der fastholder 
* Forvaltning der forandrer 

Indre Mission er en folkekirkelig missionsbevægelse baseret på en evangelisk-luthersk kristendomsforståelse. 

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark - et navn og en opgave 
Bevægelsens navn udtrykker også dens identitet. 

At den er kirkelig betyder, at den vil virke inden for Den danske Folkekirke, i troskab mod dens læregrundlag og så vidt muligt i forbindelse med dens præster. 

Anvendelsen af begrebet forening skal forstås i sammenhæng med den historiske situation i 1861 og årene forud. En udtalt skepsis blandt åndeligt vakte lægfolk til præster, der unødigt hårdt havde forvaltet den gamle forordning om religiøse sammenkomster i sognet, blev afløst af en ny tid, hvor gensidig respekt bilagde gamle stridigheder og forenede kræfterne i en fælles vision. 

Hensigten med denne forening af ressourcer var at virke for den indre mission. Altså mission inden for landets grænse og blandt døbte mennesker - i modsætning til den ydre mission, hvor man virkede uden for landets grænse og blandt hedninger. Den ydre mission havde dengang i 1861 allerede længe været organiseret. Ud fra denne forståelse afsluttes navnet med den præcisering, at bevægelsen skal udøve sin gerning i Danmark. 

Det er Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 


Et vidt forgrenet arbejde 
Samfund er betegnelsen på de lokale afdelinger rundt i landet. Det er her, unge og voksne gennem et aktivt og ansvarsfuldt lederskab skaber rammerne for det nutidige missionsarbejde. Tusindvis af ulønnede ledere udgør den afgørende ressource og får hjælp af en række lokale og landsdækkende, lønnede medarbejdere. Det er missionærer, missionærmedhjælpere, ungdomskonsulenter, musikkonsulenter og sekretærer. 

I 1979 etableredes Indre Missions Ungdom (IMU) som foreningens eget ungdomsarbejde. 

Indre Mission har udstationeret en række børnekonsulenter til Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS), som er et landsdækkende folkekirkeligt børnearbejde med hvem Indre Missions har et nært samarbejde. 

Hertil kommer, at mange diakonale initiativer har rod i Indre Mission. Det gælder blandt andet Indenlandsk Sømandsmission, KFUM's Soldatermission, Blå Kors, Kristeligt Arbejde blandt Blinde og Kirkens Korshær. I Indre Missions ligger hovedvægten fortsat på forkyndelsen og vidnesbyrdet; men med det udtrykte ønske, at troen også sætter spor i forholdet til medmennesker i nød.
Kalender
28.5.24
Tirsdagscafe
Kaffe, rundstykker, hygge, fællessang og "et ord til dagen".
Vi spiller...
Indre Mission Lemvig  |   Østerbrogade 5A  |   7620  Lemvig  |   61405434  |   hoffi@post12.tele.dk@